Στο ΓΣΠ σήμερα το Game Changing Project

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ως η Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus, φιλοξενεί στην Κύπρο, από τις 8 μέχρι τις 10 Μαΐου 2019, το Συνέδριο Game Changing.

Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου στα πλαίσια του Erasmus+ Youth Cyprus από τις 8 μέχρι 10 Μαΐου, αποτελεί συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Υπηρεσιών Κύπρου, Τουρκίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και της UEFA, με τη στήριξη των Ομοσπονδιών Ποδοσφαίρου της Κύπρου, Αγγλίας και Ρουμανίας.

Η σημερινή ημέρα περιλάμβανε σεμινάρια και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου του ΓΣΠ στη Λευκωσία.

Σκοπός του Game Changing είναι να συνδέσει τον κόσμο του ποδοσφαίρου και της νεολαίας, έτσι ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προτεραιότητες της συμμετοχής, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ενδυνάμωσης των γυναικών και ατόμων από μειονότητες. Στο “Game Changing Project” συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Κύπρο, τη Γεωργία, το Ισραήλ, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.