Για πληρωμή συνδρομής μέλους

 

Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 22874050

 

 

Αρχίζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης των επιτηρητών

Σύμφωνα τον νόμο Περί Καταστολής και Πρόληψης της βίας στους αθλητικούς χώρους, προβλέπεται η εφαρμογή του θεσμού των επιτηρητών στα στάδια Α’ Κατηγορίας. Η αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί θα έχει την ευθύνη εκπαίδευσης και προετοιμασίας των ατόμων που θα υποβάλουν αίτηση.
 
Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες για τα προσόντα των ατόμων που θα υποβάλουν αίτηση για εκπαίδευση καθώς και το έντυπο αίτησης υποψηφίου για παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης, για όσους ενδιαφέρονται.
 
Εντυπο Αίτησης
 
 
 
Πληροφορίες